ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Multiport Valve


           Multiport Valve หรือวาล์ว หลายตำแหน่ง ทำหน้าที่ เป็นวาวล์ ปิด-เปิด ปรับตำแหน่งการไหลของน้ำที่ต้องการ นิยมใช้ในงานระบบกรองของสระว่ายน้ำ จะทำงานด้วยการสลับตำแหน่งบริเวณหัว Multiport Valve
        
            ซึ่งโครงสร้างของ Multiport valve นั้น จะทำงานเป็นตัวผันน้ำ ไปตามทางออก ซึ่งมีด้วยกันหลายทาง  จุดสำคัญอยู่ที่ ท่อที่ประกอบเข้ากับ Multiport valve จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ใช้งานร่วมกันด้วย

ยกตัวอย่างการทำงานร่วมกับถังกรองทราย

             - ตำแหน่ง Filter ตำแหน่งปกติที่ ตั้งไว้ น้ำที่มาจากปั้มจะเข้าถังกรองทราย และจ่ายไปใช้งาน

             - ตำแหน่ง Waste (Drain) คือที่ ตำแหน่งที่น้ำที่ดูดมาจากปั้ม จะผ่าน Multiport valve แล้ว drain ทิ้งไปโดยไม่ผ่านถังกรอง (ใช้ในกรณีระบายน้ำที่ไม่ต้องการกรองน้ำ)

            - ตำแหน่ง Close เป็นตำแหน่ง ปิดการใช้งานในกรณีซ่อมอุปกรณ์

            - ตำแหน่ง Backwash ปกติจะอยู่ตรงข้ามกับ Filter คือทำงานในทิศทางย้อนกลับในกรณีต้องการทำความสะอาด Filter ในถังกรองทราย

            - ตำแหน่ง Rinse คือตำแหน่งที่ต้องการให้น้ำที่ดูดมาจากปั้มจ่ายไปใช้งานทันทีโดยไม่ผ่านถังกรอง

            - ตำแหน่ง Re Circulation คือตำแหน่งที่ต้องการ นำน้ำที่กรองแล้วกลับมากรองซ้ำอีกครั้ง

ในกรณีที่ตำแหน่งไหนไม่มีการใช้งานสามารถใช้แคปอุดการทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้

       Multiport Valve จึงสามารถประยุกต์การทำงานได้หลายหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน


(คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
บทความที่ได้รับความนิยม