ความรู้วงจร PLC และสัญลักษณ์

PLC : Programmable Logic Controller

PLC คือ วงจรควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งนิยมใช้ภายในโรงงานหรืองานระบบ ที่ต้องการการควบคุมแบบอัตโนมัติ

ซึ่งออกแบบได้ง่าย และใช้งานจริงได้ดี และมีความสามารถในการตัดสินใจได้สูง

ซึ่งมีหลายๆบริษัทได้ ทำเป็นโปรแกรมช่วยออกแบบวงจร

เพื่อให้เหมาะแก่ สินค้าอุตสาหกรรม ของตัวเอง

สัญลักษณ์ที่ผมจะเอามาแจกนั้นเป็น

Relay Diagram และ สัญลักษณ์ P&ID ของ PLC นะครับ

ถ้าอยู่ในงานระบบ คงจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับ

Download ได้ที่นี่ครับ


นี่เป็นตัวอย่างวงจรครับ