อิเล็กโทรดวัดระดับน้ำ Electrode Water Level


อิเล็กโทรดวัดระดับน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการ เปิด - ปิด วาล์วในการ จ่ายน้ำเข้าออกระบบ

โดยใช้น้ำเป็นตัวนำในการเดินทางของกระแสไฟฟ้าในวงจร

ซึ่ง อิเล็กโทรด จะประกอบด้วย ขาสามขาดังรูป ซึ่งขาที่ยาวที่สุด จะเรียกว่าขา Common

และอีก สองขา คือ Start – Stop ทำงานเหมือนหน้าคอนแทคตัดต่อวงจรทั่วไป

สามารถสลับกันได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ระบบ Makeup Water หรือ Overflow

(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ตามรูป เป็นการใช้งาน อิเล็กโทรด ร่วมกัน ระหว่างระบบ Mekeup Water และ Overflow

โดยระบบ Makeup Water จะทำงานเมื่อ น้ำมีระดับต่ำกว่าระดับ A และ หยุดการที่งานระดับ B

และถ้าหาก มีน้ำเข้าไปในระบบเช่นฝนตก จนน้ำล้นไปถึง C ระบบ Overflow ก็จะทำการระบายน้ำออกจากระบบ และจะตัดสัญญาณเมื่อ น้ำลดลงจนต่ำกว่าระดับ B